Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 28 september 2016

Bedömningsstöd

En chans till - höstens kurs om Bedömningsstödet i svenska och svenska som andraspråk för åk 1-3 blev fort fulltecknad.
Vi erbjuder en omgång till under våren 2017.

Mer information om kursen finns på kommunens intranät.
Välkommen att anmäla dig/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar