Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 15 februari 2016

Arbeta med språkstörning i förskola och skola


Språkstörning är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika barn och elever. Skollagen är däremot lika för alla. Den säger att alla ska få det stöd som de behöver. Det kan vara en utmaning att undervisa barn och elever som har språkstörning och att hitta rätt stöd för varje individ. Den här skriften kan bidra till förståelse och ge tips om hur du kan arbeta för att skapa förutsättningar i förskola och skola för barn och elever som har språkstörning.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar