Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 26 januari 2016

Språkpiloter

Nu har nog alla förskolor i kommunen en Språkpilot och vi har ett program. Programet mailas till alla förskolor. Under 2016 har vi en Lässatsning mot förskolan. Pengar finns avsatta för att börja bygga upp bibliotek, pedagoger får inspiration till högläsning och boksamtal, Språkpiloterna får möjlighet att träffas och byta erfarenheter med varandra. Under året blir det Språkpiller, Barnbokskalas och föreläsning med Astrid Frylmark.
 
Under hösten har Språkpiloterna lyssnat på Katarina Kuick, som har visat hur boksamtal kan gå till. Arbetet fortsätter under 2016 med:
  • 3/2 Träff för alla Språkpiloter
  • april, Träff  i Språkpilotgrupperna
  • 6/5 Språkpiller
  • 2/5 Barnbokskalas
  • 3/5 Barnbokskala
  • 25/5 Träff för alla Språkpiloter
  • 3/10 Astrid Frylmark föreläser
  • september - oktober, Träff i Språkpilotgrupperna
  • 7/12 Träff för alla Språkpiloter
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar