Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 14 september 2015


Tips!!

    På onsdag kväll den 16 september direktsänds en föreläsning med Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap. Bunar föreläser om resultaten från forskningsprojektet som har studerat mottagande och inkludering av nyanlända elever i skolans sociala och pedagogiska sammanhang.

Så här skriver Stockholms universitet om föreläsningen:
"Föreläsningen bygger på en nyutkommen bok "Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering" som sammanfattar resultaten av ett treårigt forskningsprojekt som har studerat mottagande och inkludering av nyanlända elever i skolans sociala och pedagogiska sammanhang. Projektets medarbetare har bland annat undersökt hur eleverna själva uppfattar förberedelseklasser, övergång till ordinarie klasser och skola för nyanlända. Föreläsningen kommer också att ta upp betydelsen av kartläggningen av elevernas tidigare kunskaper, metoder för studiehandledning på elevernas modersmål samt hur nyanlända föräldrar upplever mötet med den svenska skolan. Några rekommendationer på vad som utgör goda förutsättningar för mottagande och inkludering presenteras också."
Helena Danielsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar