Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


måndag 8 december 2014

undantagsbestämmelsen och talstörning

Betyg och bedömning vid funktionsnedsättning

"Elever med funktionsnedsättning

I skollagen finns en bestämmelse som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Den här bestämmelsen brukar kallas undantagsbestämmelsen.
---
Talstörning
För en elev med talstörning kan det vara svårt att berätta eller genomföra andra uppgifter muntligt. Det kan även finnas svårigheter att delta aktivt i samtal och diskussioner och att redovisa ett arbete muntligt."

Skolverket har valt att skriva om talstörning och inte språkstörning kring undantagsbestämmelsen. Just nu diskuteras det bland logopeder och talpedagoger om de har valt det ordet medvetet eller om det är ett missförstånd.
Talstörning är inte samma sak som språkstörning. Talstörning handlar om produktionen av språkljuden. Språkstörning leder ofta till svårigheter i alla språkliga uttryck, oavsett om det är muntligt eller skriftligt, att förstå och hänga med i vad som sägs.
Men bestämmelsen gäller ju för de elever som har en funktionsnedsättning, av inte tillfällig natur, som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar