Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


onsdag 27 augusti 2014

Vad är HEJA? Och hur kan HEJA hjälpa dig?

HEJA är både ett magasin och en app som innehåller de kunskapskrav som Skolverket har skrivit, alltså allt som varje elev ska lära sig under sina år i grundskolan. Men eftersom väldigt många elever, föräldrar och lärare tycker att kraven är krångligt skrivna och besvärliga att förstå* har vi översatt dessa till ett enklare språk. I magasinet och i appen hittar du Skolverkets kunskapskrav och versionen på enklare svenska sida vid sida, ämne för ämne för alla årskurser. Hela tanken är att alla som går eller jobbar i skolan enkelt ska förstå.
* 50 procent av föräldrarna tror inte att deras barn förstår vad de ska lära sig i skolan. (Enligt en undersökning på 1 000 föräldrar, genomförd av företaget YouGov 2013.)

Så här ser Skolverkets kunskapskrav ut:

Geografi åk 9:
”Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta”.

Så här ser det ut på enklare svenska (ur HEJA):

Geografi åk 9:
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått.
 Heja - kunskapkraven, förklarade

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar